فیلم کوتاه "چیزهای بد"

(1800 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپیفیلم "چیزهای بد"، نماد سادگی در بهترین وجه آن است. شخصیت های داستان ناگهان از هیچ کجا سر و کله شان پیدا می شود، لباس هایشان غرق در خون است و در صندوق عقب اتومبیل یک جنازه حمل می کنند. همین مقدمه این فیلم 7 دقیقه ای است. تنها هدف آنها این است که جنازه را دفن کنند و اگرچه زمان و مکان عجیبی را برای این کار انتخاب کرده اند، داستان به یک گفتمان فلسفی منتهی می شود که تقریبا دارای کیفیت پوچ گرایانه شیکسپیری است. فیلم مایلز تراهان خوب جمع شده است، اگرچه تصمیم های اسرارآمیزی در ارتباط با لوکیشن گرفته است. نمایش یک گفتگوی 7 دقیقه ای کاری بسیار دشوار است، اما تراهان به خوبی از عهده آن بر آمده است؛ او شخصیت هایش را در حرکت نگه می دارد، آنها را با وسایل صحنه مناسب سر گرم می کند و به طور کلی در صحنه و زاویه ها آنقدر تنوع ایجاد می کند که حوصله بیننده سر نرود. فیلم عالی به نظر می رسد اما تنها نقطه ضعف آن این است که این دو مرد در حال خاک کردن مردی دیگر در میانه راه هستند...در روز روشن...با مشتی خانه در اطرافشان. اما اگر بتوانید از این چند عیب چشم پوشی کنید، می توانید برای خبرگی و مهارت تراهان در اجرای فیلم کوتاه فلسفی و پر از دیالوگش، ارزش قائل شوید. اگرچه گروه بازیگران فقط متشکل از دو مرد و یک مرد دیگر است که خود را به مردن زده، در واقع کیفیت یکدست ندارد. رایان کاسترو به عنوان پیتر که در میان آن دو مرد دچار کشمکش روحی بیشتری است، نقش خود را بسیار عالی ایفا می کند. دیالوگ های کاسترو روندی طبیعی دارد و او نقش خود را نسبتا خوب ارائه می دهد. بازی همتای او،جاستین سرانو، قدری نومیدکننده است. اگر چه بازی او نسبت به یک فیلم کوتاه مستقل بد نیست، اما به پای بازی استثنایی کاسترو نمی رسد. اگر او را با بازیگر دیگری که همتراز خودش باشد مقایسه می کردیم، من سرانو را بازیگری بدی نمی دانستم اما کاسترو از او سرتر است. این مسئله تا حدودی همخوانی این فیلم کوتاه را از بین می برد اما در واقع چندان باعث سردرگمی نمی شود. فیلم "چیزهای بد" موفقیتی سریع و تند است، اثری فلسفی که فضایی اسرار آمیز دارد، معمایی که تمنای پاسخ دارد. متاسفانه این یک فیلم کوتاه است بنابر این به احتمال زیاد پاسخی در راه نیست، تنها پس تابی خوشایند از گفتگویی که فوق العاده عالی اداره شده است. این فیلم را ببینید و از کارگردان آن حمایت کنید. خلاصه آخر: فیلم "چیزهای بد" ارزش دیدن دارد. بازیگری کاسترو و توانایی تراهان در حفظ کردن دیالوگ و جلوگیری از کهنه شدن آن، ارزش دیدن دارد. درسی که از این فیلم می گیریم: آیا یک جنازه روی دست شما مانده است؟ یک راه خاکی پیدا کنید...مشکل حل می شود. سوال مهم: چرا این دو مرد پیراهن های یکجور پوشیده اند؟ "چیزهای بد"